Duurzaamheid

Mede door de wereldwijde groei van het goederenvervoer is milieuvervuiling uitgegroeid tot een serieuze bedreiging. Het is ons doel is om de negatieve effecten van het vervoer te verminderen door het gebruik van de minst vervuilende vorm van vervoer: schip en trein voor de lange afstand en het vervoer over de weg met moderne en ecologisch verantwoorde vrachtwagens voor lokale leveringen.

 sust1 sust2 sust3 sust5

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende principes:

  • Duurzaam transport aanbieden om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven op lange termijn
  • Naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving en gedragscodes
  • Het creëren van langdurige relaties met klanten en leveranciers
  • Duurzaam ondernemen, hetgeen betekent dat winsten opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de onderneming, om klanten en gemeenschap ook in de toekomst te kunnen dienen
  • Zorg voor een veilige, gezonde en motiverende werkomgeving voor onze medewerkers

Forward together

"We believe our clients are special, that they are our partners and by moving forward together, we all reap the benefits of that partnership"

Richard B. Kempers