Missie & Strategie

Het is onze missie om onze klanten een toegevoegde waarde te leveren door het aanbieden van maatwerk. Ons bedrijf hecht grote waarde aan langdurige samenwerking en zal altijd streven naar oplossingen die in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Richard Kempers behandelt haar opdrachtgevers als gewaardeerde relaties, ongeacht de omvang van het bedrijf of ladingpakket. Wij volgen nieuwe ontwikkeling op de voet en spelen in op wisselende vervoersbehoeftes.

Ons team van ervaren transportspecialisten zorgt ervoor dat elke lading altijd op een gepaste en veilige manier wordt vervoerd. Daar hoort natuurlijk een tijdige en correcte informatieverstrekking bij. Een wereldwijd netwerk van professionele partners staat borg voor creatieve ”door to door” oplossingen.

Met de voortdurende groei van het transport blijven vervuiling en verkeerscongestie wereldwijd groeien. Het is ons doel om de negatieve effecten van transport te reduceren door te kiezen voor een minder vervuilend en energiezuiniger vervoer: schepen en treinen voor de lange afstanden en moderne vrachtwagens voor lokale leveringen.

Onze bedrijfspolitiek is gebaseerd op de volgende principes:

  • Het aanbieden van  oplossingen op het gebied van duurzaam transport en logistieke methodes, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kosten voor het milieu en de kwaliteit van de dienstverlening, om op die manier een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven op lange termijn.
  • Het naleven met alle wetten, voorschriften en procedures die van toepassing zijn.
  • Het scheppen van duurzame relaties met klanten en leveranciers.
  • De zorg voor een gezonde en motiverende werkomgeving voor onze werknemers.
  • Uiteindelijk is het ons doel om ervoor zorgen dat Richard Kempers SA winst genereert die ons in staat stelt om door investeringen de bedrijfsontwikkeling voort te zetten  en  op die manier klanten en de gemeenschap in het algemeen te dienen.

Forward together

"We believe our clients are special, that they are our partners and by moving forward together, we all reap the benefits of that partnership"

Richard B. Kempers