Gezondheid en veiligheid

Hoe gaan we om met gezondheid en veiligheid?

  • Richard Kempers aanvaardt  haar  verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en milieu door het stellen van meetbare en haalbare doelen. Waar nodig zorgen we voor een doelmatige instructie
  • We instrueren en trainen onze medewerkers om een ​​veilige werkomgeving te creëren, zowel voor zichzelf als voor anderen
  • In het onwaarschijnlijke geval van een incident nemen wij de nodige maatregelen om herhaling te voorkomen en de veiligheid van onze medewerkers te garanderen

Forward together

"We believe our clients are special, that they are our partners and by moving forward together, we all reap the benefits of that partnership"

Richard B. Kempers