Opslag

Op- en overslag zijn een belangrijk onderdeel van het logistieke systeem, dat zelf weer deel uitmaakt van het voorraadketenbeheer. Hoewel de ”loods” door sommigen beschouwd wordt als gewoon een plek om gereed product op te slaan, is het veel meer dan dat. Een goed ”warehouse management” verhoogt daarentegen de gebruikswaarde van goederen, door de juiste hoeveelheid produkten op voorraad te hebben en onmiddelijk op afroep te kunnen leveren. Efficiente verpakking en distributie leveren daardoor belangrijke economische voordelen op.

Het doel van een logistiek systeem is om omlooptijden  en  algehele voorraden te verminderen, lagere kosten te bereiken en, niet te vergeten, de klantenservice te verbeteren. Handelingen zoals consolidatie, assemblage, orderpicking en cross-docking, die alle plaatsvinden binnen de structuur van een opslagloods, hebben zeker een belangrijke toegevoegde waarde.