Gevaarlijke goederen

U kunt ook op ons rekenen als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor weg- en railvervoer onderscheiden we twee verschillende reglementen voor gevaarlijke goederen:

ADR     –           “European Agreement on the International Transport of Dangerous Goods by Road”
RID      –           “Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail”

We zetten ervaren en gediplomeerde chauffeurs in met veel ervaring op dit gebied. Zij zorgen we ervoor dat het vastzetten van de lading, de identificatie, de markering en het transport zelf wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Worden de goederen per spoor vervoerd, en zodoende onder de bepalingen van het RID vallen, dan zal de door ons gekozen railoperator de container overnemen zodra wij deze op de terminal inleveren. Zij zorgen voor  een naadloze samenwerking tussen  klanten, terminals en spoorwegmaatschappijen en coordineren het hele scala van beperkingen en vergunningen.

2.1  2.1-Brandbare gassen 4.3  4.3-Gevaarlijk wanneer nat
2.2  2.2-Verstikkende gassen 5.1  5.1-Oxiderende producten
2.3  2.3 Giftige gassen 6.1  6.1-Giftige stoffen
3  3-Brandbare vloeistoffen 8  8-Bijtende stoffen
4.1  4.1-Brandbare vaste stoffen 9  9-Diverse gevaarlijke stoffen
4.2  4.2-Voor zelfontbranding vatbare stoffen